2010-01-05 12:53:28
5 ocak

Kurtuluş

5 Ocak, Direniş, Adana ve Kurtuluş...

Birbirini tamamlayan sözcükler... Hamasiyet değil, tarihten küçük bir kesit, bugüne bir fotoğraf...

Aşağıdaki fotoğraf da 1933 tarihli, tören alayında Torosspor...

http://ul.gcg.me/files/2010-01/torosspor.jpg

Kaynak: Altınkoza Yayınları/ Tarihi Fotoğraflarla Adana

Yazar: Editor