2011-04-23 12:25:04
çocuk bayramına bir de buradan baksak

2009’da Türkiye genelinde 6 bin 964 çocuk ve genç işçi tespit edildiği, çocuk ve genç işçi ayrımı yapılarak gerçekleştirilen bu yılki teftişlerde ise 6 bin 116 çocuk, 3 bin 165 genç işçi saptandığı kaydedildi. Bu, hükümet rakamları. Ama hakikat, (6 - 17 yaş arası)çocuk işçilerin bir milyon civarında olduğunu söylüyor.

http://www.unicef.org/turkey/sy21/img/cp45.jpg

2006’da yapılan bir başka araştırmada 6–17 yaş arası 16 milyonu aşkın çocuktan 958 bininin çalıştığını ortaya çıktı. Anket çocukların yüzde 41’inin tarım, yüzde 28’inin sanayi, yüzde 21’inin ticaret alanında çalıştığını göstermişti. Biz buna 2011 itibariyle ekleyelim ekleyeceğimizi. Ve emimin bu satırları okuyanların yüzde 90’ı çocuk işçi olarak geçirmiştir ömrünün belli bir dönemini…

UİD-DER’den bir alıntı yapalım o zaman:

“Türkiye’de ve dünyada çocuk işçilik sorunu kapitalizm var olduğundan beri var aslında. Peki, neden bu kadar işsizlik varken yetişkinleri değil de küçücük çocukları çalıştırmayı tercih ediyor patronlar? Çünkü çocuklar savunmasızdır, sömürü karşısında sesini çıkaramayacak kadar küçüktür. Ailesini geçindirmek durumunda olan bir yetişkinin alacağı ücretten çok daha düşük ücret almaya razıdırlar. Peki ya çocukların zihinsel, fiziksel ihtiyaçları? Onların henüz gelişmekte olan bünyelerinin zarar görüyor olması? Ömürlerinin kısalması, psikolojilerinin bozulması? Bütün bunların patronlar için bir önemi var mı? Niye olsun ki! İşçi dediğin patronların gözünde birer konuşan makine! Bozuldu mu, hemen gönder yenisi gelsin!”

Buna sokak çocuklarını veya çocuk tacizlerini, o reklâmlardaki çocuk istismarını eklemedik bile…

Alın size bu iktidarla bir de çocuk bayramı…

Yazar: Editor