2011-08-22 13:18:46
libya

Adı: Muhalifler veya İşbirlikçiler

Konu: Libya

Ana Fikir: Kral Öldü Yaşasın Kral

http://www.haberler.com/haber-resimleri/631/libya-da-petrol-uretimi-dustu-2583631_8425_o.jpg

NATO, Amerika bombalıyor, safları darmadağın ediyor; İngiliz, Fransız vs askerleri muhalifleri eğitiyor ve Kaddafi rejimi düşüyor. Tabi bunu hayrına yapıyor Muktedirler, Global Demokrasi aşkına, yani…

  • Kaddafi’nin nasıl biri olduğu bu yazının tartışma konusu değil.
  • Mesele bir milletin düştüğü durumdur; işbirlikçilik! Kendi dinamikleriyle bir muhalefeti hayata geçiremeyip
  • en zalim sömürgeci devletlerle işbirliği yapmak ya da daha doğrusu onların piyonu,
  • bir büyük hesabın taşeronu olmak!
  • Hazin bir şeydir!
  • Buna bir ulusun bir diktatörden kurtulması olarak bakamayız sanırım!

Şimdiki hesap şu; Batılı devletler, Amerika, Çin veya Rusya yeni yönetimden kendilerine nasıl adamlar bulacaklar yeni yönetim içinde. Bunun pek sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Ki onlar dünyanın her yerinde o meşrepteki insanları kolayca bulur, haddizatında yazının girişinde kısaca değindiğimiz gibi, o meşrebi kendi rahle-i tedrisatından geçirmişlerdir, geçireceklerdir.

  • Şimdi acaba Yeni Libya’da tek adama dayalı yönetimden “ileri demokrasiye” nasıl geçilecek?
  • Ancak şaka olarak algılanır böyle bir sorunun cevabı; ki şöyle bir bakınca kendi yörüngemize bu işin en ileri demokrasilerde(!) bile, yani bizde de pek mümkün olmadığı görülüyor. Değil mi: ))

[Ara Söz: Oysa dünyanın her yerinde halkın direnişine saygıyla, gıptayla, ilgiyle destekler yaklaşılır…]

Sanırım Akp daha bir mutludur, çünkü din eksenli bir idarenin Yeni Libya’da da egemen olacağının işaretleri çok güçlü, zaten böyle bir yönetimi de Akp’den, Libya halkından çok muktedirler ister…

Yazar: Editor