2010-07-12 17:30:10
ulu manitu

Futbolun Tanrıları ve Paganizm

http://ul.gcg.me/files/2010-07/pg.jpg

Bir futbol takımı cinsiyetler üstüdür. O takıma erkek de aynı tutkuyla bağlanır kadın da. Değişen bir şey olmaz, aynı tür sevgi kutsar insanları. Tanrı gibi.

Ama çok dinli tanrılardan... Öyle ya her takım futbol âleminin tanrısıdır taraftarınca. Her tanrıya özgü ritüeller geliştirilir. Söz konusu tanrının gücü o özgülüğü biraz da olsa derinleştirir. Yoksa totemler, adaklar, kurbanlar ana ve ortak unsurlar olarak görülür.

Mutlak inanç, sorgu sual yok, kuşku yok biat var, karşılığı en nihayetinde ortaya çıkacak bir aşk, o da muhtemelen… Semboller olmazsa olmaz; kaplan, aslan, kartal, horoz, çotanak, çay…

Devran döner, zaman geçer çok tanrılı kadim dinler yerlerini tek tanrılı dinlere bırakır, daha kitlesel dinlere…

Ama futbol içindeki her değişimine rağmen o futbol âlemindeki kendi tanrısına tutkuyla bağlanmaktan vazgeçmez. Hep değişenin içinde hiç değişmeyendir o.

En kitlesel olan da en zayıf kitleye sahip olan da aynı duygu yoğunluğunu yaşayarak modern zamanların pagan törenlerini hemen hemen her hafta sonu yine kurbanlı, adaklı, totemli ve şenlikli törenleriyle geçer.  

_______________________________

 http://ul.gcg.me/files/2010-07/hakan_1.gif

_______________________________

Yazar: Editor