2014-04-08 07:11:26
529

Mısır'da

Haberlere göre, 

Muhalif olduğu için 529 insanı idam edecek oranın muktediri.

Yani kendileri gibi düşünmeyen 529 insanı öldürecekler devlet kılıfına bürünüp.

Ve onca insanın içinde çocuklar da var.

Evet, siyaseten farklı düşünüyoruz idama mahkum insanlarla, ama bu durum onların öldürülmelerine itiraz etmeyeceğim anlamına gelmez.

Bunda, her olayı kendi siyasetleri için kullanmakta sakınca görmeyen bizim muktedirin zerre kadar sorumluluğu varsa onları vicdanlarına havale ediyorum.

Öyle!

Farklı düşünmek öldürülmenin değil

tartışmanın bir gereği olmalı ki insan olduğumuzu idrak edelim.

Yazar: Editor