2012-02-27 16:48:12
HES ve kazalar

Ölüm Ne Yana Düşer Usta 

 http://www.intercon.com.tr/images/hes4.jpg              

Kozan’da Gökdere Köprü Barajı Derivasyon Tüneli’nin kapağı patladı. İki işçi hayatını kaybetti ve 8 işçi hala kayıp. Ne yazık ki 10 insanın ölümü söz konusu burada.

Bu kazadan çıkan sonuçlar nelerdir?

Bir: Çok sayıda HES inşaatı vardır. (2 binin üzerindedir.)

İki: Dolayısıyla bunların kontrolü eldeki nitelik ve nitelik açısından zordur.

Üç: Böylece iş kazları artmıştır. Bu durum acaba kader midir?

Dört: Oradaki işçiler olumsuz koşullarda çalışmaktadır.

Bakınız Enerji-Sen Genel Başkanının konuya ilişkin açıklaması:

“Bu HES inşaatlarında bundan sonra özel bir denetim mekanizması geliştirilmediği sürece, bir an önce inşaatların tamamlanması doğrultusunda çalışanlar örgütsüz ve güvencesiz çalıştırıldığı sürece, bu sorunun altından kalkmak mümkün değil.”

Yani insanların can güvenliğinin öncelikle sağlanması, örgütlülük son derece insani beklentilerdir.

Beş: Bu işler video oyunu filan değildir ve o insanların başka canı yoktur.

Altı: O güvenceyi sağlayacak olan güç muhtemelen bir örgütlülüktür, gayet yasal olan ama sarı olmayan sendikalardır.

Dolayısıyla sınıf bilincine vakıf işçilerdir yine kendi hayatlarını koruyacak ve çalışma-yaşam koşullarını iyileştirecek olanlar... 

Yedi: Ve neticede öncelikle korunup kollanması gerekenler şirketler değil, canı pahasına çalışan insanlardır.

___________

Not: "Derivasyon tesisleri su yapılarında, suyu bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılan; tünel ya da açık kanal şeklindeki yapılardır. Baraj yapımı esnasında suyun inşaat alanından uzaklaştırılması için gerekli tesislerdir." diyor sözlük.

Yazar: Editor