2020-04-01 05:07:47
IBAN

Aynı İçerikte ve Şekilde Düşünmeye Mecbur Edilmek

Şu salgını bile lehine yani siyaseten lehine çevirmeye çalışan bir irade var, evrensel önlemleri alın diye çağrı yapan insanları bir şekilde susturmaya çalışan.

Yahu işçiyi, küçük ölçekli işvereni de kapsayan ve ekonomik kaygıları da öteleyen bir şeyler yapın diyenler çeşitli baskılarla muhatap oluyor, biz büyük bir devletiz diyerek ve sadece bunun arkasına sığınıp hamaset edebiyatını din söyleminin yanına yerleştirerek ama bu büyük devletin güçsüz bir yönetimle zor durumlara sokulduğunu hiç fark etmeyerek ki çelişkileri aynı cümle içinde yaşayıp devletin yardımını uman halka IBAN numarası vererek bunun hemen yanında iki büyük şehrin yardım kampanyalarını bloke ederek itiraz edenleri tehdit ve tahkire uğratıp en iyi savunma hücumdur taktiğiyle onlara çeşitli yöntemlerle gözdağı vererek.

Of, uzadıkça uzuyor.

İnsanlar işlerin ters gittiğini görüyor ve uyarıyor. Bu kadar. Bunun karşılığı muktedirin şu tavrı asla olamaz.

Görünen ne biliyor musunuz? Şu salgın meselesinde bile kendi iktidarlarının bekasını düşünüyorlar hala, memleket ve 82 milyon vatandaş yerine.

Yazar: Editor