2019-03-21 07:58:02
Köleler ve Ekinoks

Şöyle bir dönüp baktığımız zaman kölelik nasıl görünür,gece gündüz eşitliğinde biz insani bir eşitlik umarken.

 • Kölelik 
 • ilk çağ uygarlıklarının önemli, 
 • önemine göre de gizli kalmış bir kurumudur. 
 • Örneğin Yunan demokrasilerinden bahsedildiği zaman 
 • Yunan Şehir Devletlerinde uygulanan demokrasinin 
 • köleli bir demokrasi olduğu 
 • pek söylenmez.

O zamanların ilkel üretim araçları köleler tarafından kullanılmakta, köleler üretim araçlarının kendisine dönüşerek günümüz makinelerinin işlevini yerine getirmekteydi.

 • Hayatlarını 
 • kölelerin ürettikleriyle sürdüren 
 • Yunanlı Site vatandaşları 
 • fazlasıyla buldukları boş zamanlarını 
 • Sitenin yönetimine ayırabiliyorlardı. 
 • Böylece kendi aralarında uyguladıkları demokrasi 
 • aslında kölelerin sayesinde gerçekleşiyordu.

Kölelik Yunan Siteleri için doğal bir kurum olmuştur.

Kölelerin yaşamlarını koşullarını düzeltmek, düzenlemek için kimi uygulamalar düşünülmüşse de onların siyasal hayata katılmaları, birer Site vatandaşı hakları tanınması yolunda herhangi bir adım atılmamıştır.

 • Neticede 
 • ünlü Yunan Demokrasisi 
 • kölelerin sırtından geçinen 
 • az sayıdaki vatandaşa özgü bir şey olmaktan öteye gitmemiş.

bir nevi kölelerin vatandaşlık hakkını elde etme, var sayılma, sağladığı hayatın içinde somut kimliklerle yer alma mücadelesi olarak da yorumlanabilir.

Yanlış olmaz.

En iyisi ekinoks.

Yazar: Editor