2013-07-09 10:57:52
Zalif aktaş / Demokrasi

Demokrasi?

Demokrasi en kaba tabiri ile halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimi olarak tanımlanabilir. Biraz daha açarsak sandıktan çıkan çoğunluğun iktidarı da diyebiliriz pekâlâ. Yanımızda yöremizde bulunan hemen herkes kendini demokrat olarak tanımlar ve demokratik parlamenter sistemin iyiliğinden güzelliğinden bahseder.

 • Ama her aklı başında insanın da 
 • kendine ait bir siyasi görüşü vardır. 
 • Buna bağlı olarak da bu siyasi görüşe ait partinin iktidar olmasını ister ya da en azından buna yakınının. 
 • Kendince düşünce yapısına ya da son dönemin moda deyişi ile 
 • yaşam tarzına müdahale edebileceğini düşündüğü bir başka partinin iktidar olmasını da istemez doğal olarak.

İşte tam da bu yüzdendir ki demokrasinin gelişim sürecinde demokrasi sadece sandık sonuçlarına göre yönetilmek istenen halkların tercihi olmaktan çıkarılmak istenilmiş ve hemen her siyasi düşüncenin, dinsel ya da etnik farklılıkların bir arada yaşamaya çalıştığı yada yaşadığı bir yapıya büründürülmeye çalışılmıştır. Görece olarak bununda en başarılı olanlarının da  uzun yıllardır  kıta Avrupa’sın da yapılmış olduğunu söyleyebiliriz pekâlâ.

 • Bu çalışmalara ya da tarihsel gelişime; 
 • çoğunluğun iktidarının yönetme biçiminin diğer siyasal partilerce, 
 • sivil toplum örgütlerince kimi zaman katkı yaparak kimi zaman karşı durup değiştirmeye çalışarak 
 • ama her ne olursa olsun bir orta yola herkesin kabul edebilirliğine doğru çevirme çabası da diyebiliriz.

Bu yüzdendir ki demokratik ülkelerde ki yönetme biçimlerinin tartışılması sokak hareketlerinin olması gayet olağan karşılanır. Yukarıda bahsedilen Avrupa ülkelerinde demokrasi en azından bana göre o kadar içselleştirilmiştir ki kimse uzun süren eylemlerden rahatsız olmaz bu eylemlilik halinin ülkeyi demokrasiden uzaklaştıracağı akıllara gelmez.

 • Ancak bizim ülkemizin de bulunduğu birçok ülkede 
 • sokak olayları akıllara askeri darbeleri getirir hemencecik. 
 • Çünkü bu ülkelerin geçmişinde bu durum,  
 • bir veya daha fazla yaşanılmıştır. 
 • İşte bu yüzdendir ki iktidar olanlarda sanki bir refleks olarak sokak olaylarını bastırma konusunda her zaman eleştirdikleri darbeci zihniyetin yöntemlerine başvururlar istemeden de olsa. 
 • Sokaktaki  insanlar ülkeyi bölmek istemektedirler, darbecidirler, demokrat değildirler vs. vs.

Bu kendiliğinden ortaya çıkan yönetme biçimi ile çok sert önlemler alarak aslında bu sokak hareketlerinden demokratikleşme adına bir şeyler çıkarma yolundan çok, ülkede ki sen ben kavgasına giden yolu açmış olabileceklerdir demin söylediğim gibi istemeden de olsa.

 • Ama her şeye rağmen ülkemiz; 
 • her ne kadar eksik demokrasi ile yönetiliyor olsa da 
 • her geçen zaman zarfında kendi demokratikleşmesini de gerçekleştirme yolunda ilerlemektedir. 
 • En azından son bir buçuk aydırki olaylar belki de bizler için bir kazanım olarak kalacaktır. 
 • Bu olaylardan daha demokratik  bir yapı çıkarmak hepimizin boynunu borcu olmalıdır.

Daha huzurlu bir ülke için herkesin; çeşitliliğin güzelliğine inanması dileğiyle.

Zalif Aktaş

Yazar: Editor