2013-05-25 18:07:53
alem böyle

Oportünizm Üzerine

Bu ara pek moda bu eylemlilik.

Ha, oportünizm dediğimiz şeyi bir zafiyet değil de bir siyaset olarak görenler de vardır, yani her mecliste lanetlenen bir muhterem değildir bu. Seveni sayanı çoktur.

Bakın bu oportünizmi “fırsatçılık” olarak Türkçeye dönüştürmemi öneriyor Word sayfası. Kalsın böyle.

İstediğim etkiyi özgün haliyle daha çok yaratıyor görüşündeyim şahsen.

Oportünizm.

Fırsatçılık.

Bu durumlarda sözlükleri kurcalamayı sevdiğimi az çok biliyorsunuz dostlar.

Şöyle diyor Politika Sözlüğü, sayfa 171’de:

Latince kökenlidir diyor bu kelime. Uygun, elverişli kökünden türemiş.

Geniş anlamda: (1) İkiyüzlülük, uzlaştırıcılık.

(2) İşçi hareketi içinde sosyal demokrat ve küçük burjuva partilerince yürütülen ve proletarya ve tüm emekçi sınıfların çıkarlarını burjuvazinin çıkarlarına bağlı kılmaya çalışan politika. Oportünist politika, burjuvaziyle, burjuva partileri ve hükümetleriyle uzlaşma ve doğrudan işbirliğini savunur; devrimci savaşımı, sosyalimi yadsımakla kendini gösterir. O, kopmaz bir biçimde revizyonizm ve reformizme bağlıdır.

Evet,

Sözlük böyle diyor dostlar,

Ben artık sussam da olur.

Yazar: Editor