2012-11-14 22:02:40
bilge karga

Karganame

Kuş ötüşünden kehanette bulunmak genelde Çin kökenli bir gelenektir. 
Çin simgeciliğinin yöntemsel izlerini taşımakla birlikte, 
özellikle “kargalara bakmak” Hint-Tibet kökenlidir. 

Tibet geleneğinde kargadan geleceği okumanın temel prensipleri şöyledir:

 • Kargalarda kendi aralarında büyük farklılıklar taşırlar, 
 • karga türüne dikkat edilmelidir. 
 • Kargalar olaylar karşısında özel tepkiler sergilerler. 
 • Bu tepkiler okunarak 
 • yanıt oldukları olaylar da anlaşılabilir. 
 • Karga davranış ve tepkileri gündoğumu, 
 • sabah, öğle, akşam gibi 
 • günün hangi vakti olduğuna göre değişir. 
 • Gözlemci ile karganın konumlarının yaptığı açı da anlam taşır. 
 • Nedir? 
 • Karga, 
 • güzel kuştur, 
 • bilge kuştur, 
 • harbi kuştur: ) 
Yazar: Editor