2014-02-14 09:26:40
de ki insanlık tarihi

Marlon Cahit Uzungece Analiz Etti
Taşlar Kimin İçin Yuvarlanıyor?

Öyle bir müzik türü ki o müziğin kökeni 15.yüzyılda Amerikan kıtasının keşfine kadar dayansın. Kıtanın keşfedilmesiyle Avrupa'dan ve Afrika'dan göçlerin başlaması koloni yaşamını başlatmıştır. Afrika'dan getirilen yerlilerin fiziki güçlerinden yararlanmak amacıyla onları "köle" olarak çalıştırılmaya zorlanmıştır. Kolonilerin tarıma dayalı olan ekonomileri siyah ırkı tarımda çalıştırmak için köleleştirmişlerdir.

 • Zorunlu ihtiyaçları dışında (yemek,su,barınma ve uyku) kalan olgu anlayışları olmayan bu siyah ırkın içten ve alttan alta beyaz ırka olan isyanı da başlamıştır. 
 • Kolonilerden sürekli olarak vergi alan İngiltere 18.yüzyılda Avrupa'da yaşadığı (yedi yıl savaşları) savaşlarda büyük ekonomik sıkıntılardan dolayı kolonilerin vergisini arttırmış ve deyim yerindeyse kolonilerin yardımıyla savaşı "kazanmış"tır. 
 • Kazanılan savaştan sonra gönderilen "çay" da dahi vergiyi artıran İngilizler hiç beklemedikleri bir çay partisiyle karşılaşırlar. 
 • Tüm bu olayların eşiğinde beklemekte olan bir koloni bağımsızlığı ve koloni savaşlarına gebedir yeni kıta. 
 • Uzun savaşlar sonunda koloni devletlerini tanıyan İngilizler geri çekilmiş ve koloniler Amerika Birleşik Devletlerini kurmuşlardır.
Bağımsızlığını kazanan yeni kıta evrenselleşmeye başlayan dünyanın kaynayan kazanda ki son olaydır ve Fransız Devrimine sebebiyet vermiştir. Artık yenidünyada eşitlik, insan hakları gibi olgular gündeme yeniden gelmiştir eskisinden daha güçlü ve devrimci ruhuyla. Bağımsızlığını sözde ve göreceli olarak kazanan Birleşik Devletlerde kölelik kaldığı yerden hızla ve daha sömürgeci tutumla devam eder. Artık bölge Avrupa'dan gelen ve sürekli göç alan bir yer olmuştur.
 • Gelen göçlerle birlikte kıtaya değişik kültürlerde gelmeye başlamıştır ki bunlardan en önemlisi İspanyollar ve gitarları. 
 • Köleler isyanlarını müzikle dile getirmişler ve Afrika'ya özgü olan çalgılarıyla birlikte durum onlar için daha eğlenceli olmaya başlamıştır. 
 • Artık isyanlarını müzikle dile getirmeye başlamışlardır fakat onlar için sıkıntılı günler kapı eşiğinde beklemektedir.

İç savaş başlamıştır. Kuzeyde; sanayileşme ve Avrupa'dan gelen göçler pahalı iş gücüne sebebiyet vermektedir. Güneyde; geniş tarım arazileri sanayileşmenin daha az olması ekonomiyi tarım ayakta tutmaktadır. Kuzey köleliği kaldırmak istemiş, fakat Güney tarımda siyah ırkı kullandığı için köleliği kaldırmak istememiştir. Bu iç savaş sonrasında kölelik kaldırılmıştır ve siyah ırk köle olarak adlandırılmıyor dur artık. Siyah ırkın ülke içinde kuzeye göçü başlamıştır. Ülkede demir yolu ağıyla yapılan göçler siyah ırkı daha kuzeye taşımış ve yanlarında taşıdıkları gitarlarla kendi kültürlerini müziğe ve notaya dökülen isyanları vardır artık. Kuzeyin kentleşen ve sanayileşen yapısı onları kent dışı varoş ve arka sokaklarda yaşamalarına neden olmuştur. Yaptıkları müzik artık yeni bir kültür olmaya başlamıştır ve adına Blues demişlerdir. 
 • Köle isyanı olarak başlayan müzik artık kenttedir ve yeni bir akım başlatmıştır. 
 • Gitarla yapılan bu müziğin yanına Afrika'ya özgü ritmde eklenmiştir ve blues müzik ritm and blues olarak söylenmeye başlanmıştır. 
 • Artık dünya savaşlar içine girmiştir. Yapılan bu savaşlar 45'lere kadar sürmüştür. Savaşın gölgesinde devam eden bu kargaşa sonunda renklerin buluşmasıyla son bulmuştur. 
 • Siyahlardan aldıkları ritm and blues u almışlar ve kendileri yapmaya başlamışlardır ve 50'lerde blues un bir de çocuğu olmuştur ve adını Rocknroll koymuşlardır.
Rocknroll la birlikte bu müzik önce tüm ülkeye daha sonra dünyaya yayılmıştır. Rocknroll daha sonra sadece Rock olarak adlandırılır ve alt kültürlere ayrılmasına neden olur. Tüm dünyayı etkisi altına alan rocknroll İngiltere'ye de sıçrar ve İngiltere'de de taşlar yuvarlanmaya başlamış ve rock İngiltere'de Hardrock halini almıştır. 
 • Rock olarak ithal aldığı müziği hardrock olarak satan İngiltere bununla da yetinmemiş ve hardrock müziği ilk kez Heavy Metal olarak kullanan yine kendi ihraç ettiği hardrock'tan türetmiştir.
Başkabir deyişle Hardrock ın çocuğu Heavy Metal'dir. Amerika rock olarak ihraç ettiği müzik hardrock ve heavy metal olarak ithal almıştır. 

Heavy Metal Amerika'da daha hızlı ve sert tonlarla yapılmasıyla Thrash Metal olarak bir alt kültür oluşturmuştur. Tüm bunların gölgesinde filizlenen blues müziğinin asiliği beat ve hippi yaşamının etkisinde gelişen ve sert tonlara sahip Punk Müzik akımı ortaya çıkmıştır. 
 • Punk müziğinin tehdidinde gelişen heavy metal İngiltere'de New Wave of British Heavy Metal akımı olarak ortaya çıkmış ve 90'lara kadar bu akım Heavy Metali Punk'tan korumuştur. Günümüzde Heavy Metalin birçok alt kültürü mevcuttur.

Bol müzikli ve bol rocklı günler...
Okuyun
Taşlar Kimin İçin Yuvarlanıyor? 
6.45
Önder Kosbatar

448 Sayfa- 

Not: Bu esnada Marlon Cahit, İsmail Cancan'dır.

Yazar: Editor