2019-03-24 06:49:39
deklase olmamak

Dillendirilen bir sözdü; sol, futbola uzak kaldı ve o alanı boş bıraktı, son zamanlarda fark etti ve alana daldı, diye. İsabetli ve yerinde bir analiz miydi?

Nedir?

 • Dünya ölçeğinde de acaba 
 • doğru bir sosyalist strateji midir futbolda bir gelecek aramak? 
 • Acaba o tribünler işçi sınıfının kurtuluş yeri midir? 
 • Bir nevi Eldorado mudur tribünler, 
 • yoksul ve ezilen halkların direniş kalesi filan, 
 • bu manada mabet olacak kutsal mekânlar mıdır, 
 • tribünler,
 • acaba?

Ta en baştan yapılan hata bu muydu?

Marks acaba felsefesini bir futbol kulübü üzerinden mi yapmalıydı, örneğin Manifestoidmanyurdu diyerek?

 • Lenin, Emperyalizmi yazmak için yüzlerce kaynağı boşuna mı didik didik etmişti acaba, 
 • sansür nedeniyle simgesel bir dil kurma zahmetine boş yere mi katlanmış? 
 • Acaba kitap bir tribünde de yazılabilir miydi? 
 • Futbol terim ve deyimleriyle filan…

Acaba Sovyetler, aslında futbol kulüpleri kaybettiği için mi kaybetti?

 • Castro ve Che, Kübayı bir futbol maçında mı ele geçirdi? 
 • Muhteşem tribünleri ve taraftarıyla? 
 • Ve sonra Bolivya yenilgisi 
 • çekirdekçi tayfa yüzünden mi oldu, 
 • inanmamış on bir adam ve ruhsuz tribün?

Tribünlerde bir şehrin veya ülkenin gizli siyasi tercihleri mi saklıdır? Ulusların makûs talihi orada değişecek midir hakikatte?

 • Hakikaten sol, 
 • futbol tribünlerinde neden bu kadar sevimli görünür 
 • veya sosyalizmle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
 • kişi ve kurumlarca maymun sever gibi sevilir de 
 • hayatın kendisinde, 
 • fabrikalarda, atölyelerde, meydanlarda sendikasızlaştırılır, 
 • taşeronlaştırılır, itibarsızlaştırılır, dönekleştirilir, 
 • asıl kaynağından uzaklaştırılır; 
 • copla, gazla, kelepçelerle, tutuklamalarla, hapishanelerle taltif edilir.

Muktedir, yeni solculuğu(!) tribün dışında bir yerde görmek istemediğinden mi?

Acaba tribün solcuları işyerlerinde, olağan hayatlarında, insan ilişkilerinde de icap eden bir sosyalist eylemlilikte midir? Yoksa maça sövmek için giden tayfa gibi bir iki atraksiyon, üç beş mecazlı pankarttan sonra, adeta devrimi sonunda gerçekleştirmiş bir iç huzurla mı sürdürmektedir kalan altı buçuk günü?

 • Sosyalizm, 
 • kapitalizm ve (Leninin deyişiyle) onun en yüksek aşaması olan emperyalizmin yöntemlerini, 
 • yayılma yağmalama taktiklerini, 
 • örgütlenme biçimlerini, kullandığı dili ve işgal ettiği alanları kullanmalı mı? 
 • Nasıl yani? Futbolu; sayısı, süresi, devreleri, keyfi tamamen farklı basketbol gibi mi oynayacağız?
Boşuna mı hapse girdi yüzbinlerce insan, keşke tribünlere girselermiş, neşeli deplasmanlar varken boşuna mı sürüldü... öldü...

Sosyalist ahlak böylesi bir ikiyüzlülüğe müsait bir şey midir aslında? Evet, cevabı kendinde olan sorular bunlar. Biraz tecahül-i arif biraz da istifham oldu, keyfe keder…

Bu, uzun uzadıya işlenecek bir konudur.

 • şöyle bitirelim; 
 • devrim fabrikalardan mı, 
 • köylerden mi, 
 • üniversitelerden mi, 
 • beyaz yakalılardan mı nereden gelir bilmem ama devrimin tribünlerden çıkmayacağını garanti ederim. 
 • O tribünlerden, 
 • o manada, 
 • çıksa çıksa lümpenlik çıkar.

Meraklısına Not

Lümpen proletarya: Kapitalist toplumlarda, kendini koyvermiş deklase elementler vs.

Politika Sözlüğü / Çeviren. Mazlum Beyhan / Sosyal yayınları/ Sayfa: 151

Deklase: Dejenere olup sınıfsal kimliğini kaybetme durumu ve kaybeden topluluk, toplumsal üretici emeğe katılmama...

Yazar: Editor