2013-07-19 18:58:38
demo demokrasi

Çok Olmak

Çoğunluğun kararları her zaman adil olmamıştır, der Eflatun ve fena içerleyerek hocası Sokrates'in baldıran zehiri ile öldürülmesini örnek gösterir.

  • Konuşuluyor çoğulculuk ve çoğunlukçuluk.

Çoğulculuk: Farklı sesler, lezzetler de duyarsınız, alırsınız. (nisbi demokrasi)

Çoğunlukçuluk: Benim yüzde ellim, benim polisim, benim savcım benim dinim, benim mezhebim, benim valim, benim vekilim, benim bakanım, benim partim, benim... ben, ben, ben... (ileri demokrasi)

Peki ya ben? 

  • Ta Sokrates-Eflatun  zamanlarında 
  • demokrasi dediğimiz şey 
  • yönetime katılmak anlamına geliyordu. 
  • Şöyle bir yorum pek ala olabilir buna:
  • Sevsinler yönetenlerin demokrasisini.
  • Ancak 19 yüzyıl demokrasisi 
  • bireyleri 
  • çoğunluğun baskısından kurtaracak önlemleri 
  • düşünmeye başlamıştı. 

Bakınız,

bizim nevi şahsına munhasır ileri "demokraasimiz" demokrasiler tarihinin hangi çağına vuruyor gölgesini!

Yazar: Editor