2013-03-20 10:57:31
destek bilgiler 4

Bağdaşıklık / Bağlaşıklık / Bağdaştırma / Bağlam

1. Bir tamlamada, cümlede, paragrafta öğelerin dilbilgisi kurallarına göre yan yana getirilmesine “Bağlaşıklık” denir.

*Eski otobüs, kasabanın meydanına öksüre öksüre girdi.

Sıfat tamlaması, isim tamlaması, ikileme; özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem; kurallı cümle, olumlu cümle, fiil cümlesi, bileşik cümle…

2. Anlam bağlantılarına (ilişkilerine) “Bağdaşıklık” denir.

Burada yorumlar yapılır.

*Şehrin kalbine hüzünlü yağmurlar dokunuyordu.

Eğretileme, kişileştirme, mecaz…

3. Sözcüklerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturdukları öbeklere “Bağdaştırma” denir.

Alışılmış B.-Alışılmamış B.                                             

Nesnel- Öznel

Düz-Mecazlı

Yalın-Hayali

Süssüz -Süslü, imgesel

Doğal - Kurgusal

Sıradan- Sanatlı

Tanıdık-Özgün

*Karanlık gece - *Yorgun gece

*Susuz bahçeler – *Dilsiz bahçeler

4. Sözcük, öbek veya cümlelerin metinde bulunduğu yere bağlı olarak farklı anlamlar kazanmasına “Bağlam” denir.

Temel, yan mecaz, deyimsel, terimsel anlam…

*Ağır laflar. *Ağır çanta. *Ağır adam. *Ağır karar. *Ağır gece.

*Temiz gömlek. *Temiz iş. *Temize çıkmak. *Borcu temizlemek. *Temiz sayfa.

Yazar: htabakan