2014-04-08 08:33:14
evrenselliğin gereği

Haşim Kılıç'ın,

bir kabile devleti anlayışına verdiği cevap kısaca şöyle olmuş,

saygı duymama özetinde:

 • Biz bunları anlayışla karşılıyoruz. 
 • Biz ifade özgürlüğünün şok edici, rahatsız edici ve bizleri huzursuz edici boyutlarını her zaman hesap ederiz. Bunları normal karşılarız. 
 • Mahkeme bir karar vermiştir ve bu kararın sonucunda da bu tür duygusal bir takım refleksler olabilir. 
 • Biz bunları anlayışla karşılıyoruz. 
 • Bu konuda çok fazla değerlendirilmesi gereken bir durum yok.
 • 90'ıncı madde temel hak ve özgürlüklerle ilgili konularda, eğer ulusal yasalarımızla uluslararası anlaşma ve sözleşmelerdeki hükümler arasında bir çatışma olursa, uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin esas alınması gerektiğini söyler. 
 • Biz bu çerçevede, eğer böyle bir çatışma varsa evrensel hukukun ilkelerini uygulama gayreti içinde olan bir kurumuz. 
 • Dolayısıyla ben, verilen kararların hiçbir zaman milliyetinin, dininin, mezhebinin olmadığı kanaatini taşıyorum
 • Kararları böyle değerlendiremezsiniz. 
 • Bu kararlar evrensel kararlardır. 
 • Temel hak ve özgürlükler evrensel değerlerdir ve bu evrensel değerler ölçüsünde verilen kararları da bu şekilde değerlendirmenin yanlış olduğu kanaatini taşıyorum. 
 • Şüphesiz ki bu görüşleri ileri sürenler ifade özgürlüklerini kullanmışlardır
 • ben onları saygıyla karşılıyorum.
Yazar: Editor