2012-03-27 22:27:38
grev haktır

Eğitim-Sen’den Çağrı

“28/29 Mart Tarihlerinde Çocuğunuzu Okula Göndermeyin”

2 Günlük Grev

4+4+4’ Hayır

[Basından]

“Düzenlemenin eğitim süresini uzatmaktan çok, eğitimde yaşanan ticarileştirme ve dinselleştirme uygulamalarının önünü açmaya yönelik olduğunu vurgulayan Yıldız, kanun teklifinde yer alan, “İlköğretim, devlet okullarında parasızdır” ifadesinin komisyon görüşmelerinde metinden çıkarılarak, ilköğretimin paralı hale getirilmesinin ilk adımlarının atıldığını savundu.

Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, zorunlu din dersinin kaldırılması ve anadilinde eğitim taleplerinin göz ardı edildiğini, zorunlu din derslerine ek olarak, seçmeli din derslerinin de getirilmesinin önünün açıldığına dikkat çekerek, grev nedenlerini şöyle açıkladı:

 ________________________

Çocuk işçiliğinin ve çocuk gelinlerin ağırlıklı olarak 13, 14, 15 yaşında olduğu düşünüldüğünde mevcut düzenleme ile hem mesleki eğitim adı altında ‘çocuk işçiliğinin’ önü açılmakta, hem de ‘çocuk gelinler’ uygulaması, bizzat iktidar tarafından kademeli zorunlu eğitim uygulaması ile açıkça desteklenmektedir.

Arapça, fıkıh ve Kur’an derslerinin ikinci 4 yılda seçmeli hale getirilmesi sağlanarak, bütün okullarda fiilen imam hatip modeline geçilmesinin önü açılmak istenmektedir.

İlkokul ve ortaokulun, ‘bağımsız binalarda’ gerçekleşeceği iddia edilse de, okulların bu uygulama için yeterli altyapı ve donanıma sahip olmadığı gerçeği göz ardı edilmektedir.

4+4+4 şeklindeki kademeli eğitim sisteminin piyasayla ilişkilendirilmesi, meslek okulu açacak firmalara öğrenci başına destek sunulması ile eğitim sisteminin sermayeye ucuz işgücü sağlar duruma getirilmesi amaçlanmaktadır.

Düzenleme sonrasında meslek liseleri özel sektöre devredilecek, meslek lisesi açan patronlara kamu kaynaklarından öğrenci başına para verilerek mesleki eğitimin özel sektör eliyle yürütülmesi sağlanacaktır.

Önceden işletmelerin stajyer öğrenci çalıştırma oranı yüzde 10 ile sınırlı iken, düzenleme ile bu oran tamamen kaldırılmış ve patronlara sınırsız sayıda öğrenciyi “stajyer” adı altında sömürmesinin önü açılmıştır.

Bir taraftan uzun vadede seçme sınavlarının ve dershanelerin kaldırılacağı iddia edilirken, diğer taraftan kademeli eğitim uygulaması ile çocuklarımızın daha erken yaşlarda dershaneye gitmeleri teşvik edilmektedir.

________________________
 
Eğitim Sen olarak velilerimize sesleniyoruz: 28–29 Mart’ta çocuklarını okula göndermeyerek grevimize destek olmalarını bekliyoruz. Çocuğunun geleceğinden endişe duyan tüm anne ve babaları grevimize doğrudan destek vermeye çağırıyor, çocuklarımızın geleceği için omuz omuza vererek bizlerle dayanışma içinde olmalarını bekliyoruz.”
Yazar: Editor