2012-04-02 22:20:14
güzel ve yalnız yurdum

Korkunç Zamlar ve Zalim Vergiler

[Basından]

 

“Asgari ücretli de zengin de aynı vergiyi ödüyor”

Tüketici Hakları Uzmanı Bülent Deniz Türkiye'de enerji politikasından ziyade vergi politikasında sıkıntı olduğunu vurguladı! Petrol ve doğalgazı pek çok ülkeye göre çok yüksek fiyatlarla kullandığımıza dikkat çeken Deniz, siyasi iktidarın vergiyi "regülatör" (düzenleyici) olarak kullanması gerektiğini ifade etti.

 • Hükümetin zam yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda 
 • kendi alacağı vergi oranlarını düşürerek 
 • halka daha az fiyat artışı yansıtabileceğini söyleyen Deniz, 
 • bu politikanın kullanılmadığını, 
 • çünkü hükümetin alacağı vergiden vazgeçmek istemediğini 
 • ve en kolay vergi tahsilâtı yolunu seçtiğini söyledi.

"Benzinde bir birim enerji maliyetinin üstüne üç birim vergi ekleniyor. Rafineri çıkışından bize gelinceye kadar yüzde 300 fiyat artışı oluyor."

 • Vergilerin daha anlaşılabilir 
 • ve kabul edilebilir oranlarda olması lazım. 
 • Türkiye'de yüzde 66 oranında katma değer vergisi, 
 • özel iletişim vergisi, 
 • işlem vergisi gibi isimler adı altında dolaylı vergi alınıyor.
 • Avrupa Birliği standartlarında bu dolaylı vergilerin oranı yüzde 25–30 civarında."

"Dolaylı vergin yüksek olması, gelir dağılımı adaletini bozuyor. Benzinciye gidildiğinde, doğalgazla evinizi ısıtırken, elektrik kullanırken, cep telefonu kullanırken zengin bir iş insanı da asgari ücretli de aynı vergiyi ödüyor."

 • "Herkesin eşit vergi verdiği bir ekonomik planlamada gelir dağılımı adaleti bozuluyor. 
 • Oysaki 
 • anayasanın temel hükmü, verginin kazanca ve kişilerin gelir durumuna göre tahsis edilmesidir
 • Bizde en kolay vergi toplama yolu olarak bu gözüktüğü için yüzde 65, kimi zaman yüzde 72'ye varan oranlarda dolaylı vergi alınıyor.
 •  Bu da bizim toplumsal yaşamımıza ve gelir dağılımına ciddi şekilde etki ediyor."

 __________________________

Evet, basından (bianet.org) alıntımız böyle. Ne kadar kibar konuşmuş değil mi?

Yazar: Editor