2015-03-11 15:57:04
hain ve şiir saati

Vatan Haini 

Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz,
dedi Hikmet. 
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 
Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar,
üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla, 
bir Ankara gazetesinde,
fotoğrafı yanında Amiral Vilyamsonun 
66 santimetre karede gülüyor,
ağzı kulaklarında, Amerikan amirali 
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti,
120 milyon lira. 
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz,
dedi Hikmet 
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 

Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz,
siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim,
ben vatan hainiyim. 
 
Vatan çiftliklerinizse, 
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, 
vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan, 
vatan, soğukta it gibi titremek
ve sıtmadan kıvranmaksa yazın, 
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, 
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa, 
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, 
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası,
Amerikan donanması topuysa, 
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, 
ben vatan hainiyim. 
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla: 
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. 

NAZIM HİKMET
Yazar: Editor