2019-10-04 06:38:21
hasan cemal vs

Sapla Samanı Karıştırmak

Hasan Cemal ki kendi ifadesiyle şöyledir (2004 tarihli itirafname):

"Geçmişini böylesine kitaplaştırınca kimler ne diyecek, herhalde biliyorsun. DönekDönek ne demek? Çok partili rejimi, demokrasiyi yıkıp yerine tek parti diktasını geçirme fikrinden dönmek mi? Dönek ne demek? Çoğulcu demokrasi yerine işçi sınıfı adına totaliter bir ideolojinin diktasını savunma fikrinden vazgeçmek mi? Dönek ne demek? Her şeyin, malların da, hizmetlerin de, fikirlerin de, ideolojilerin de serbestçe yarışabildiği rekabetçi bir ekonomik ve siyasal düzen yerine, torna tezgahından çıkmışçasına her şeyin tek tip olduğu, birbirine benzediği otoriter bir kışla düzeni anlayışından vazgeçmek mi? Dönek ne demek? Döneklik bütün bunlardan vazgeçmekse, ne denir, o zaman ben de döneğim!"

Sapla samanı karıştırmanın en iyi örneği olan bu itirafname onun için tarihsel bir belgedir aynı zamanda ne kadar sığ bir yazar olduğunu kanıtlama açısından.

Hasan Cemal gibi on yıllardır fikren mevta dönek liberal köşe yazarlarının tarihsel işlevi, dönekliklerini meşrulaştıracak olayların yaşanmasını temenni etmekten başka bir şey değil.

En son ne diyor Hasan Cemal?

"Çin Devrimi bugün 70. yaşını kutluyor. Ama yazın bir kenara: Başkan Maonun ruhu ne kadar çabalarsa çabalasın, Çinde de Komünist Partisi düzeni eninde sonunda müzelik olacak. Bir başka deyişle, Çin Komünist Partisi de gün gelecek Sovyet Komünist Partisi gibi ruhunu teslim edecek."

Nedir?

Dünya her an olağan ve olağanüstü gelişmelere, değişimlere ve yozlaşmalara mecbur. Çünkü üzerinde sayıları iyi insanlar kadar olmasa da fikrini ve eylemini egemen dünya düzenine terk etmiş köşe yazarları, siyasetçiler, zaten sermayedarlar  da yaşıyor.

Tarihsel süreci liberal bir alçaklıktan takip edemezsin, çünkü olanı biteni göremezsin. Hal böyleyken analiz etmeye çalışınca da ortaya ancak Hasan Cemal çıkar.

Eric Cantonanın dediği gibi; dönek doğulmaz, dönek olunur.

Yazar: Editor