2019-03-30 07:52:36
hür irademiz var

Aşağıda ve daha öncesinde belirttiğim seçim görüşlerim ve oy tercihim ne güzeldir ki sadece beni bağlıyor.

  • Yani burada 
  • hiçbir Adanasporlu adına konuşmuyorum, 
  • solcu, sosyal demokrat veya tarafsız 
  • herhangi bir Adanasporlu adına 
  • herhangi bir oy tercihini 
  • temsil etmiyorum.

Bu sayfada herhangi bir zamanda yazmış, hala yazan herhangi bir Adanaspor yazarı adına da görüş veya destek belirtmiyorum.

  • Çünkü herhangi bir Adanasporlu adına 
  • oy tercihi belirtmek 
  • haddime düşmez.

Hangi görüşten olursa olsun, tek tek hür bir iradenin fertleridir Adanaspor taraftarı.

Bir tek Kaplanpenche olarak, aklı vicdanı ve bilinci hür bir şeklde gidip o tek oyumu kullanacağım, kendi adıma, kimseyi temsil etmeden. 

Yazar: Editor