2019-03-08 04:47:32
ilk kadın eylemleri 8 mart

"Osmanlı Devleti, kadın işçi eylemleriyle bundan biraz daha önce 1839da tanışır. Bugün Bulgaristan sınırları içinde bulunan Plevnede fabrikada çalışan bir grup kadın işçi, kendi görevlerini yapacak ve işsiz kalmalarına sebep olacak olan makinelerin fabrikada kullanılmasına karşı isyan ederler.

Makineleşmeye karşı eylem hareketlerini 1851 yılında, yine bugün Bulgaristan sınırlarında bulunan Samarkovda bir tekstil fabrikasında gerçekleştirilen başka bir kadın işçi eylemi takip eder.

Nihayetinde her ne kadar klasik tarih anlatıcılığı Osmanlıdaki bütün kadınları çalışma hayatından tümüyle soyutlanmış varlıklar olarak tanımlasa da, görüldüğü gibi Osmanlıda kadın emek tarihi bir hayli eskilere dayanır."

Kaynak: Merve Küçüksarp

Yazının tamamı için tıklayınız. 

Yazar: Editor