2021-04-21 05:45:27
kocaeli üniversitesinden

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ GENETİK A.D. SARS-COV-2 GENOMU

DİZİ ANALİZİ SONUÇLARI

Kocaeli Üniversitesinde 2021 yılı ilk çeyreğinde tedavi almış 56 bireyden elde edilen viral RNA örneklerinde, tüm gen yeni kuşak dizi analizi gerçekleştirilmiştir.

  • Elde edilen genetik haritalarda, 
  • 243 farklı mutasyon 
  • 56 örneğe farklı kombinasyonlar şeklinde dağılmış olarak saptanmıştır.

Bileşik mutasyonlar halinde evrimleşen bir virüs yapısı ile karşı karşıya olduğumuz izlenmektedir.

Hastalarımızın bir bölümü artık farklı mutasyon paternlerini birlikte taşımaktadır.

  • PCR testleriyle, 
  • önceden (B1.1.7 Lineage) İngiltere mutasyonları olarak tanımlanmış olgulara uyguladığımız dizi analizlerinde, 
  • kimi örneklerin aslında (B.1.351 Lineage) Güney Afrika mutasyonları taşıdığı görülmüştür.

Bu durum, gerek klinik süreçler, gerek aşılama çalışmalarının sonuçları açısından endişe vericidir.

  1. İncelenen örneklerde, 
  2. bölgemizde 
  3. henüz bir Türk Toplumuna özgü mutasyon soyu izlenmemiştir.

Özellikle klinik olarak atipik veya şiddetli seyreden olguların yeni kuşak dizileme yöntemiyle ince analizi gerekir.

Prof.Dr. Hakan SAVLI - Doç. Dr. Naci Çine

20.04.2021

Kocaeli
Yazar: Editor