2013-07-01 09:21:53
mitolojimize dairdir

Tammuz ve Biz

Sümer mitolojisinin unsurlarındandır Tammuz daha sonra Temmuz olur.

Damızı, sıcağı da temsil eder.

Daha sonra Yunan mitolojisine geçen Suriye inancına bağlı Adonis ile Tammuz aynı karakterlerdir.

Hikâyesi pek dramatik olan Adonis de Adana’nın isim dönüşümünde başlangıç noktası olarak bilinir.

Turuncuya çalan sarısıyla, sıcağıyla, ovasıyla

Adana Temmuzdur

ve yeniden doğuşumuzun gündönümünde Temmuz Adana’dır

evet

daha çok Adanaspor’dur.

Bu manada bizim için önemlidir Temmuz.

 

Ayrıca kaplanpenche’nin 7. yılının dönümüdür

güzel Tammuz… 

Yazar: Editor