2016-11-10 12:32:36
mustafa kemal atatürk 2016

Lenin’den Mustafa Kemal Atatürk İçin:

“Türkler, millî kurtuluşları için savaşıyorlar.

Emperyalistler

Türkiyeyi soyup soğana çevirdiler,

hâlâ da soyuyorlar.

Köylüler ve işçiler buna katlanamadılar

ve başkaldırdılar.

Sabır bardağı taştı,

gerek Doğu halkları gerek biz,

emperyalist kuvvetlere karşı savaşıyoruz.

Mustafa Kemal Paşa sosyalist değildir

ama görülüyor ki, iyi bir teşkilatçı...

Kabiliyetli bir liderdir ve milli burjuva ihtilalini idare ediyor.

İlerici, akıllı bir devlet adamıdır.”

**

Uzun söze gerek yok; yakın veya uzak tarihte,

koşullar itibariyle veya genel olarak

buralarda onunla karşılaştırılabilecek

herhangi bir lider de yok.

Yazar: Editor