2017-05-30 10:27:26
parti devleti
elephant and mouse art ile ilgili görsel sonucu

Bir partinin

yani sıradan, aslında herhangi bir örgütlenmenin

hiçbir kutsallığı olmayan bir yapının

yiyen, içen, uyuyan, tıksıran insanların oluşturduğu sivil bir şeyin

gün gelip

kendi kendilerine birtakım ayrıcalıklar, kutsallıklar, büyüklükler, dokunulmazlıklar yüklemesiyle ve saire

yahu işte bir zümrenin

halkın bütününü kapsayan devlet denen en üst, en geleneksel, en kurumsal, tarihsel olguya ve aygıta  

egemen olması, fena halde egemen olması

bir nevi tahavvül etme ile kendini hakim kılması

devleti araç, kendi varlığını amaç kılması

böylece canının istediğini yapma başkanlığının tecessüm etmesi

partili anlayışın, algının, fikriyatın devletin esas ideolojisi haline gelmesi 

falan filan...

Parti devleti diyorduk değil mi? 

Memleketin topyekün bir arenaya dönüşmesi, muhaliflerin o arenanın içine itilmesi...

Arena dediler de... 

Ha parti devleti, ha arena devleti... 

Neyse ki buralarda böyle bir şey yok. Oh!

Yazar: Editor