2013-04-28 11:14:11
portreler

Şöyle bir hikâye paylaşsam bu gün:

Neyzen Tevfik

Ney ile Mey Neyzen Tevfik diye tanınan Neyzen Kolaylı’nın (1878-1953) her şeyidir. Babası öğretmendir Neyzen’in, fakat o okumaya hiç ilgi duymaz.

  • İstibdat döneminde 
  • Mısır’a kaçar sene 1903, 
  • 1908 Meşrutiyetiyle döner yurda. 
  • 75 yaşın 60 yılı ney çalmakla ve içmekle geçer. 
  • Tabi bu, 
  • hayatı meyhane hastane tımarhane üçgenine de hapseder. 
  • Özellikle son yılları…

Mevlevi şeyhi Remzi Dede, Mevlana ve Neyzen arasında bağ kurar; birine veli diğerine deli diyenler deli ile veli arasındaki büyük tasavvufi bağı göremeyenlerdir, der.

Bilindiği gibi hicvin büyük ustalarındandır Neyzen.

Hele öyle bir beyiti vardır ki,

bırakın yaşadığı üç dönemin yönetimini,

bugünü bile tasvir eder onunla, buyrun okuyun:

Türkü yine o türkü, sazlarda el değişti

Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti

 

İyi mi!

Yazar: Editor