2017-02-04 09:39:11
rıza gösterilmeyen kuvvet 1

Çiko’nun Şeflik Modelleri

I

Şu fiili krallık veya başkanlık meselesi hakkında birkaç laf edeyim, diyor Çiko; yaşadığım Darkwood ormanlarında tanık olduğum ve Meksika yerlisi ecdadımdan bildiğim bazı tarihsel ayrıntıları paylaşmaktan çifte porsiyon köfte lezzeti alacağım.

İnsaniyetin tarihi boyunca türlü biçimlerde liderlik modelleri ortaya çıkmıştır ki okuyanın şapkasını uçurtur bu liderlik kavramını dileyen krallık, dileyen de başkanlık olarak okuyabilir, mesele değil.

Meksikalı ecdadımın bakir topraklarındaki başkanlar ve başkanlıkları eskiden rıza gösterilmeyen kuvvet kaba kuvvet olarak kalır mevzisine gelmemişti.

Halk saygı duyacağı bir yönetime sahipti, çünkü o yönetimde benimseyebileceği ilkeler vardı; örneğin başkanın sosyal hayata hiçbir şekilde müdahale etmemesi, hatta edememesi…

Nedir?

Sosyal bütünün kuralları bir başkanın kişiselliğine karşıdır ve toplum sosyal denetimi elde tutmak için iktidarın-başkanın farklılaşmasını engeller yani o asa ve kılıcı tek kişiye vermez.

O şefi bir totemden daha öteye geçirmez.

Bilinen en ilkel toplumlardan bahsediyoruz. Totem dedikleri nesne insanın bir enerji kaynağıyla ilişki kurmasını sağlayan araçtan başka bir şey değil.

Başkan da o totemin bir nevi bekçisi, temsilcisi, beden bulmuş ve belki de icap ettiğinde hesap sorulabilir hali.

Böylece soyut güç somut bir biçim kazanır.

Cezalandırılan şefler görüyoruz bir yarıtanrı konumundayken, bir totem formunda.

Örneğin çok yağmur yağıyorsa bunu kontrol edebilmek için totem kral odaya kapatılır ki doğanın o gücü bir şekilde kontrol edilebilsin.

Kuraklık zamanında da kabile meydanına zincire vurulur aynı totem başkan ki o sembolik gücüyle mecburiyetten de olsa bir yağmur yağdırabilsin.

Tabi muhtemelen güneş altında kararmış şefleri kabile tarihi daha çok kaydetmiştir.

Sürecek 

Yazar: Editor