2020-07-26 16:40:02
sansür devri

Cevdet Kudretin kitabından: Abdülhamit Devrinde Sansürden:

“Türkiyede basın üzerinde baskı ve sansür denince akla hemen Abdülhamit devri gelir.

 • Oysa sansür ve benzeri baskılar 
 • daha önceki devirde başlamış; 
 • Abdülhamit o konuda 
 • epey zengin bir birikime mirasçı olmuş, 
 • geçmişteki denemeleri göz önünde bulundurarak 
 • sistem üzerinde her yıl 
 • biraz daha oynamış, 
 • onu bir kuyumcu gibi işlemiş, 
 • geliştirmiş; 
 • kanun ve tüzüklerdeki 
 • bütün boşlukları doldurmuş, 
 • açık kapıları tıkamış; 
 • kurduğu düzeni tam 33 yıl 
 • hiç aksatmadan uygulamıştır.

(Kimi uygulamalar şöyle)

… saltanat, padişah, hanedan hakkında uygunsuz sözler ve deyimler kullanan, hükümet aleyhinde taarruzda bulunan (m.15),

nazırlara dokunacak söz yazan (m.16),

devletin dostu ve müttefiki olan hükümdarlara dokunur söz ve deyimler kullanan (m.17),

yabancı devletlerin Türkiye’de oturan elçilerini, temsilcilerini, memurlarını vb kötüleyen (m.21)

gazeteler, hükümetçe bir ay süre ile kapatılır (m.27).

İki yıl içinde mahkemece 3 kez aleyhte hüküm giyen gazete ve süreli yayınlar hükümetçe geçici ya da kesin olarak kapatılır (m.29).”

Efendim, durum iktidarlar tarafında ezelden beri böyle!

Yazar: Editor