2014-04-05 09:51:29
saygı duymak

Saygı duymuyorum ben de

Haytına huytuna

Kibrine

Fikrine

İdealine

İdealize ettiğine 

Monarşine saygı duymuyorum.

İtelemelerine

Ötelemelerine

Yok saymalarına

Engel olmalarına

Keyfiyetine

Ehliyetine 

Yasaklarına saygı duymuyorum.

Milli irade diye dayatmaya çalıştığına

Onca şaibeye

Bunca soru işaretine

Saygı duymuyorum... 

Müsadenizle saygı duymama hakkımı kullanıyorum,

dedi Çiko, bir eski zaman Meksika krallığında....

Yazar: Editor