2015-07-22 12:12:46
şiddet teorisi

Sosyal eşitsizliğin, bazı insanların diğerlerine karşı şiddet kullanmasından doğduğunu ileri süren idealist bir teori olarak karşımıza çıkar Şiddet Teorisi.

 • Şiddet teorisi burjuva ideologları tarafından benimsenmiştir. 
 • Günümüzde bu ideologların(!) bir iktidarın habitatında ve genel olarak günlük gazeteler, TV'ler, internet vs. bağlantılarıyla boy gösterdiklerini izliyoruz.

Dütring, sınıfların ortaya çıkışını, toplumun bir kesiminin öteki kesim üzerinde şiddet kullanmasına bağlar, tam da buradan iç şiddet çıkıyor karşımıza.

Kautsky ise; örneğin  zayıf bir kabilenin güçlü bir kabile tarafından köleleştirilmesini sınıfların ve devletin ortaya çıkış sebebi olarak kabul eder. Bu da dış şiddeti işaret ediyor.

Marksizm ise, şiddetin kaynağının ekonomik şartlarda yattığını sabitlemektedir.

 • Şiddet Teorisi
 • yeni sömürgecilik'in savunulmasında, 
 • "güç" politikasının ve 
 • modern veya barbar 
 • ya da her ikisinin 
 • bir potada eritildiği 
 • kimi zaman soğuk 
 • çoğu zaman çok sıcak bir savaşın meşrulaştırılmasında, 
 • emperyalist burjuvanın ideologları tarafın kullanılır.

Memleket için bakınca bu kitle geniş ve genel olarak yandaş basın ve onun bağlı olduğu şirketlere denk düşer. Ama bunun yanında, söz konusu kitle ile çeşitli ortak noktaları kendilerine özellikle nefret üzerinden tesis edenleri de bu kirli çembere dahil edebiliriz.

Bu yüzden dilleri ve kalemleri hali hazırda tanık olduğumuz gibidir. 

Yazar: Editor