2019-01-31 08:45:22
sinesansür

Yeni Sinema Kanunundan

 • Sekiz üyeden oluşacak komisyon, 
 • ülke içinde üretilen 
 • veya ithal edilen sinema filmlerinin, 
 • ticari dolaşıma 
 • veya gösterime sunulmasından önce 
 • değerlendirilmesi ve 
 • sınıflandırılmasını yapılacak. 
 • Uygun bulunmayan filmler
 • ticari dolaşıma 
 • ve gösterime 
 • sunulamayacak.”

 ____________________________________

Netice?

Sinemaya

G i t m e y e c e ğ i m !

Yazar: Editor