2016-02-17 17:23:09
sınıfa dair

Aç Sınıfın Laneti Adına

Memlekette ve civarında iyi şeyler yaşamadığımız kesin. Bu hal daha ne kadar sürer meçhul. Sonuçta iyi şeyler çıkıp çıkmayacağı tamamen meçhul.

 

Çünkü kibrit çöpünün kavına kadar ayrılmış ve ayrışmış bir mücadele var. Bölgeyi din, mezhep, ırk, renk çatışması fena sarmış durumda. Bu ayrışmanın kendisi makul ve insani bir çözümün karşısındaki en büyük engeldir.

Nedir?

Öteden beri hep dediğimiz gibi, sorunların çözümünde atılacak ilk adım sınıf mücadelesi temelli olmalıdır. Bölünmeyi, çözülmeyi, ayrışmayı, derin problemleri aşıp geçecek gerçek ve gerçekçi tek ortak nokta. Zira aç midenin milliyeti olmaz. Yoktur da…

En eski meseledir bu mesele. Çözüm önerileri desen son derece bilimsel, ekonomik, kültürel, insani ve vicdanı bir içerik taşımakta üstelik.

Meseleye bir de böyle bakmalı.

___________________________________ 

Ve kimden gelirse gelsin,

nasıl gelirse gelsin

o terörün her türlüsüne lanet olsun.

Yazar: Editor