2015-05-14 16:35:01
soma...

Soma Cinayetinin yıldönümüydü.

Bu cinayeti, memleketin vicdanlı insanları cinayet olarak tanımlıyor ve protestosunu, eleştirisini bu nokta üzerinden geliştiriyor.

O vicdan sahibi insanlar diyor ki; siz daha çok ama en çok kazanmak için yüzlerce insanın canını yok saydınız. Sizin kâr ve zarar hesaplarınız, insanların hayatından daha öncelikliydi. Bu yüzden Soma'da yaşanan bir seri cinayettir ve sizler de seri katillersiniz...

Başka bir taraftan, örneğin bir ilahiyat dekanı filan çıkıyor, bu insanlar diyor, uyuşturucu işinde de ölebilirdi... Böyle bir şey diyor. Onlar şehit oldu diyor. Ne güzel öldüler'e getiriyor lafı. Direkt, olaya buradan baktığımız açıdan bu onlar için sevindirici bir durum diyor. +%&/(?=*-=)/&%+^'"*... Yani, Hay bin küfür...

Farklı bir zeka formuyla muhatabız dostlar. 

Bunlardan çok var ve bu format, hermen hemen her kademede ülke yönetiyor.

Olmasaydı olmazlardı.

Yani o 12 Eylül ve mimarı olmasaydı bunlar da olmazdı. Bu ekabir takımı fena halde bir darbe çocuklarıdır, 12 Eylül 1980 çocukları...

Soma'yı ve benzer kederleri hissedip anlayıp yorumlamaları imkansız... 

Yazar: Editor