2015-09-11 09:18:34
son pirus zaferi ve

Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer. Böyle bir zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder. 

  • MÖ 280 ve MÖ 279 yıllarında 
  • Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus Roma'ya saldırır 
  • ve ne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için her şeyini feda eder.
  • Sonunda Pirus, savaşı kazanır; 
  • ancak 50 filin desteklediği ordusunun 
  • tamamını kaybeder. 
  • Savaşı kazanmıştır evet, a
  • ma yanında koskoca ordudan arta kalan 
  • üç-beş sefilden fazlası değildir.

Pirus’un bu zaferin ardından “Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme” dediği söylenir.

Pirus Zaferi aslında yenilmeye mahkûm galibiyetleri anlatmak için kullanılır.

Bu olaya atfen, benzer şekilde kazanılan savaşlara Pirus zaferi denir. (Kaynak: Viki)

Şimdi nedir? Bence de muktedir son zaferin peşinde, bir Pirus zaferinin peşinde. Aslında peşinde olduğu şey elbette bir nevi Pirus neticesi değildir, ama güttüğü yol onu olsa olsa ve ancak oraya götürür.

Her devlet kendini tehdit eden güçlere karşı mücadele verir, verecektir, vermelidir de… Yasalar ve hukuk çerçevesinde kalması gereken bir mücadele devlet terörüne dönerse hiç kimsenin birbirinden farkı kalmaz, diyor bağımsız hukukçular. Ben de katılıyorum buna.

Zaten yalama olmuş bir vidayla hiçbir şeyi tutturamazsınız.

Parti binaları yakılsın, gazeteler basılsın, muhalefete gözdağı verilsin, topluma bir dehşet duygusu yayılsın, sokağa çıkma yasakları ilan edilsin…

Toplum, mevcut muktedirin neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyor; ne ki o muktedir ve örgütlenmesi neyin peşinde olduklarını, kuvvetle muhtemel, kendileri bile bilmiyor. 

Yazar: Editor