2016-11-28 15:42:34
sosyalizm hala umuttur

Yaşayan en büyük yoldaş öldü.

Dünyada milyonlarca insanın umudu, hayali, dayanak noktası sevdası… öldü.

Öldü mü sahiden?

Evet, Fidel öldü gitti.

Bir Amerikan küstahlığı için öldü. Mutluluklarını hiç gizlemediler hatta.

Bir karşıdevrim alçaklığı için öldü. Şenlikle karşıladılar hatta.

O Amerikan zorbalığı onun için diktatör, dedi.

Ülkesini, işbirlikçi dejenere yönetimden kurtarıp halkına özgür irade şansını veren bir insanın diktatör olarak tarif edilmesi ancak katil, işgalci, sömürgeci bir lügatte yer bulurdu, öyle de oldu.

Vietnamdan Iraka, Suriyeye kadar, herhangi bir Amerikan başkanının sebep olduğu ölümlerin, cinayetlerin, katliamların hesabını tutmaya defterler yetmez. Milyonlarca ölü insandan söz ediyoruz.

Bunun karşısında, sadece ülkesinin özgür bağımsızlığı için savaşan bir Fidel diktatör oluyor demek.

Varsın zalimin sözlüğü böyle tanımlasın. Muhatabını sadece aynı canilikte bulur ancak.

Fidel öldü.

Ondan sonra son kalelerden biri olan Küba nasıl olur bilemeyiz tabi. Temennimiz Kübanın sosyalist unsurlarını sadece kendileri için değil, dünya için de hala bir umut olarak korumasıdır.

Dilerim karşıdevrimci unsurlar orada palazlanamaz, dilerim kapitalist zulüm orada mendebur ağlarını öremez.

Fidel de fanidir, ölebilir, ama fikirler ölmez.

Kimse düğün alayı kurmasın.

Yazar: Editor