2013-06-12 20:27:40
tarihsel tanıklık

Alıntıdır

Şimdi bir alıntı yapacağım,olay senesi 1511 ve alıntıda sadece özel adları çıkarıp güncelleyeceğim (koyu). Kitap Çetin Yetkin'in. 1974 basımı, MAY Yayınlarından. Adı: Türk Halk Hareketleri ve Devrimler.

“Şu durumda Gezi Parkı protestosu için, çoğu kez yapıldığı gibi, bunun birkaç ağaç için yapılmış olduğunu öne sürmek… yanlış ve yüzeysel bir anlatımdır.

Gerçi her protestoda, ayaklanmada ve devrimde onun düşünce yönünü belirleyen bir ideoloji vardır ve Gezi Parkı olayında “ideoloji” çevre bilincidir, birkaç ağaçtır;

fakat bu son çözümlemede genel bir ideolojidir. Bu nedenle de böyle bir olayın gerçek niteliğini saptayabilmek için bu ideolojinin maddi, sosyo-ekonomik temellerini saptamak gerekir.

Ülke düzeninin genel nitelikleri ve Gezi Parkı Olayının içinde geliştiği özel toplumsal nitelikler, bize hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde, bu başkaldırmanın ne denli ekonomik temelli olduğunu kanıtlıyor.”

Böyledir dostlar, hep dediğimiz gibi; koşullar değişmedikçe yaşananlar da değişmiyor anlaşılan.

Yazar: Editor