2012-05-20 09:53:59
tiyatro ve

“Tiyatro da başka sanatlar gibi dinsel törenlerden doğmuş, sonra dinden bağımsızlaşarak sanatlaşmıştır. Kökeninde, ilkel insanın doğa olaylarını kendi bedensel hareketleriyle simgesel olarak temsil etme çabaları yatar.

 • Avrupa'da Üst Paleolitik Çağdan (İ.Ö 40–10 bin yıl önce) kalma mağara resimlerinde, 
 • ellerine ve yüzlerine hayvan postları geçirmiş insanların ritmik hareketler yaptığı görülmektedir. 
 • Bunlar, maske ve köstüm kullanımının, 
 • dolayısıyla tiyatronun ilk örneği sayılır. 
 • Maske, kişinin kendi kimliğinin aşarak başka kimlikleri 
 • ve daha genel varlık biçimlerini temsil etmesinin en etkin yollarından biridir.

Diye devam eder tiyatronun tarihçesine dair bilgiler.”

Yani?

Şudur!

 • Kökeni insanlık kadar eski bir sanat, 
 • şurada sekiz on yıllık 
 • (veya kökleriyle 30–40, hadi 50–60 diyelim yahu) 
 • evet ömrü şu kadarcık olan bir örgütlenmeye 
 • teslim olmayacaktır. 
 • Tarih boyunca 
 • tiyatroyu yok etmeye kalkışan zihniyetler 
 • hep oldu, onların hepsi de 
 • anılmazcasına silindi gitti 
 • ve fakat tiyatro hep oldu, olacak da…

Okumak için lütfen tıklayınız şu bağlantıyı, Devlet Tiyatrosu ne demiş gelişmeler üzerine. 

http://www.adanadt.gov.tr/web/

Yazar: Editor