2015-08-01 11:46:53
toplum ve tipi
 • Kapalı toplumların 
 • kapalı kalabilmek 
 • ve buna göre bir idareyi 
 • baki kılabilmek uğruna
 • toplumu farklılaştırabilecek bir sosyal yoğunluğa 
 • ve nüfus artışına 
 • engel olabilmek için 
 • bir nevi 
 • nüfus planlaması da yaptıkları 
 • konunun uzmaları tarafından 
 • ileri sürülmektedir.
 • Bu yüzden, 
 • kapalı toplumların, 
 • kapalı toplum olarak kalmaya 
 • devam edebilmeleri için 
 • sistemli olarak 
 • kendi öz çocuklarını 
 • ve özellikle 
 • kız çocuklarını 
 • yok ettikleri 
 • tarihsel kaynaklar 
 • ve bunların araştrmacıları tarafından 
 • kaydedilmiştir.

Daha çok bilgi için bakınız "Orta Asya/Jean-Paul Roux"

Yazar: Editor