2013-02-05 11:57:19
tribünden solculuğa...

Futbol ve Sol / I

 http://ec.l.thumbs.canstockphoto.com/canstock10203327.jpg

Dillendirilen bir sözdür; sol, futbola uzak kaldı ve o alanı boş bıraktı, son zamanlarda fark etti ve alana daldı, diye. İsabetli ve yerinde bir analiz midir?

Nedir?

 • Dünya ölçeğinde de acaba 
 • doğru bir sosyalist strateji midir futbolda bir gelecek aramak? 
 • Acaba o tribünler işçi sınıfının kurtuluş yeri midir? 
 • Bir nevi Eldorado mudur tribünler, 
 • yoksul ve ezilen halkların direniş kalesi filan, 
 • bir mabet olabilecek kutsal mekânlar mıdır, 
 • tribünler, 
 • acaba?

Ta en baştan yapılan hata bu muydu?

Marks acaba felsefesini bir futbol kulübü üzerinden mi yapmalıydı, örneğin Manifestospor diyerek?

 • Lenin, Emperyalizm’i yazmak için yüzlerce kaynağı boşuna mı didik didik etmişti acaba, 
 • sansür nedeniyle simgesel bir dil kurma zahmetine boş yere mi katlanmış? 
 • Acaba kitap bir tribünde de yazılabilir miydi? 
 • Futbol terim ve deyimleriyle filan…

Acaba Sovyetler, aslında futbol kulüplerini kaybettiği için mi ülkeyi kaybetti?

 • Castro ve Che, Küba’yı bir futbol maçında mı ele geçirdi? 
 • Muhteşem tribünleri ve taraftarıyla? 
 • Ve sonra Bolivya yenilgisi 
 • çekirdekçi tayfa yüzünden mi oldu, 
 • inanmamış on bir adam ve ruhsuz tribün?

Tribünlerde bir şehrin veya ülkenin gizli siyasi tercihleri mi saklıdır? Ulusların makûs talihi orada değişecek midir hakikatte?

 • Hakikaten sol, 
 • futbol tribünlerinde neden bu kadar sevimli görünür 
 • veya sosyalizmle uzaktan yakından ilgisi olmayan 
 • kişi ve kurumlarca maymun sever gibi sevilir de 
 • hayatın kendisinde, 
 • fabrikalarda, atölyelerde, meydanlarda sendikasızlaştırılır, 
 • taşeronlaştırılır, itibarsızlaştırılır, dönekleştirilir, 
 • asıl kaynağından uzaklaştırılır; 
 • copla, gazla, kelepçelerle, tutuklamalarla, hapishanelerle taltif edilir.

Muktedir, yeni solculuğu(!) tribün dışında bir yerde görmek istemediğinden mi?

Acaba tribün solcuları işyerlerinde, olağan hayatlarında, insan ilişkilerinde de icap eden bir sosyalist eylemlilikte midir? Yoksa maça sövmek için giden tayfa gibi bir iki atraksiyon, üç beş mecazlı pankarttan sonra, adeta devrimi sonunda gerçekleştirmiş bir iç huzurla mı sürdürmektedir kalan altı buçuk günü?

 • Sosyalizm, 
 • kapitalizm ve (Lenin’in deyişiyle) onun en yüksek aşaması olan emperyalizmin yöntemlerini, 
 • yayılma yağmalama taktiklerini, 
 • örgütlenme biçimlerini, kullandığı dili ve işgal ettiği alanları kullanmalı mı? 
 • Nasıl yani? Futbolu; sayısı, süresi, devreleri, keyfi tamamen farklı basketbol gibi mi oynayacağız?
Boşuna mı hapse girdi yüzbinlerce insan, keşke tribünlere girselermiş, neşeli deplasmanlar varken boşuna mı sürüldü... öldü, öldürüldü ne çok insan, o güzelim insanlar?

Sosyalist ahlak böylesi bir ikiyüzlülüğe müsait bir şey midir aslında? Evet, cevabı kendinde olan sorular bunlar. Biraz tecahül-i arif biraz da istifham yaptım, keyfe keder…

Bu, uzun uzadıya işlenecek bir konudur.

 • İlk bölümü şöyle bitirelim; 
 • devrim fabrikalardan mı, 
 • köylerden mi, 
 • üniversitelerden mi, 
 • beyaz yakalılardan mı nereden gelir bilmem ama devrimin tribünlerden çıkmayacağını garanti ederim. 
 • O tribünlerden, 
 • o manada, 
 • çıksa çıksa lümpenlik çıkar.

Meraklısına Not

Lümpen proletarya: Kapitalist toplumlarda, kendini koyvermiş, soysuzlaşmış, deklase elementler (serseriler, profesyonel dilenciler, hırsızlar, vb)

Politika Sözlüğü / Çeviren. Mazlum Beyhan / Sosyal yayınları/ Sayfa: 151

Deklase: Dejenere olup sınıfsal kimliğini kaybetme durumu ve kaybeden topluluk, toplumsal üretici emeğe katılmama...

Yazar: Editor