2013-08-29 10:54:03
ütopik

Nedir Ütopya?

Farkında olsak da olmasak da hepimiz türlü şekillerde ütopyalar oluştururuz. Hayatın bir yerinde dert sahibiyizdir, hoşnut değilizdir, sıkıntılıyızdır, daha iyi bir şeylerin olabileceği umudunu taşıyoruzdur… Ve önerilerimiz, hayallerimiz vardır hayata, siyasete, aşka, dostluğa, günlük akışın düzenlenişine, futbola, sanata dair…

Dolanalım bakalım ütopya olgusunun etrafında, kendimize yakın olanlara da bir tebessüm edelim…

Soru şu olsun “nedir ütopya?”, sıraladıklarımız da cevap arayışlarımız olsun.

 1. Yeni toplumsal hareketler tasarlama
 2. Kusursuz bir toplum isteme, kurma girişimi
 3. İdeal devleti arama eylemliliği
 4. Hayali kurgularla hayata yaklaşma
 5. Gerçekçi olmama ama öteki gerçeği arama
 6. Köklü değişim ihtimalleri sunma
 7. İnsan doğasını sil baştan tanımlama
 8. Bir öngörücü bilinç yaratma
 9. Henüz olmamış olanın olabilirliğini arama/düşleme
 10. Henüz bilincine varılmamış olanı betimleme
 11. “Gelecek” içinde bir başka “gelecek”
 12. Var olan hayat anlayışına, sistematiğine yabancılaşma
 13. Tahakkümün son bulduğu bir geleceğe giden yolu gösterme
 14. Asırlardır devredilene itaatsizlik
 15. Bu itaatsizlik içinde yeni bir şey önerme
 16. Alternatif bir geleceği hayal etme yahut hayal etme yeteneği
 17. Sınıfsız devletler veya ezilen sınıfların artık ezilmediği dönemler

Dünyanın ütopyalarımızla şekillenebilme ihtimalinden çok, ütopyalarımızın olup olmasıdır mesele… Ne dersiniz?

Yazar: Editor