2018-05-24 20:32:09
üzüyor ki

Muhatapsızlık

üzüyor

bizi.

Ahmet Gültekin 

Yazar: Editor