2014-03-25 08:06:04
yasaklasan da saklasan da

De ki Bir Nevi Fransız Devrimi

Aşağıdaki cümleler Fransız Devrimi Sürecidir, ama bu satırları pek ala Haziran Süremi olarak da okuyabiliriz dostlar:

  • Halk önceki döneme göre büyük bir evrim geçirmektedir. 
  • Vatandaşlar bilinçlenerek iktidarın denetiminden çıkmaya başlamıştır. 
  • Şehirlerde yaşayanlar büyük bir atılım içinde bulunmaktadır. 
  • Kitaplar yaygınlaşmakta, aileler çocuklarını üniversitelere göndererek sağlam bir gelecek kurma yolunda kültürel seviyeyi yükseltmekteydi. 
  • Bağımsız yayıncıların çıkarttıkları gazete, bildiri ve broşürler kitlesel bilinçlenmeyi sağlamaktadır. 
  • Bu koşullar da toplumsal değişim taleplerinin olgunlaşmasını beraberinde getirmiştir.

İktidar sahipleri, ayrıcalıklarını korumaya çalışmakta; bu sebepten halkın özgürlüğe ulaşmasını engelleyecek barikatları yükselmekteydi. İktidar statülerini koruma hevesindeyken, vatandaş da siyasi bilinç olarak güçlenmelerine rağmen toplumsal haklarda söz sahibi olamamaktan şikâyetçiydi. Kırsal nüfus ise üzerindeki vergi yükünün hafiflemesini istemektedir.

  • Devrimci düşünce, ülkede köklü yapısal değişikliklere gitmek gerektiğine inanan katmanlar arasında yayılmaya başlamıştır. 
  • Merkezi otorite ülkenin içinde bulunduğu evrimsel süreci kavrayamamış ve eski yöntemlerle sorunları halletme yoluna yönelmek istemiştir.

Evet, alıntı böyle!

Toplum değişmekte ve bunun önünde duramayacaksınız.

Sayın ki toplumsal bir tsunamidir bu, muhteremler...

Yazar: Editor