2019-10-06 12:05:16
yaşar kemal daima

Yaşar Kemal

Bir Çukurova Destanı

Asıl adı Kemal Sadık GÖKÇELİ. Nigâr Hanım ile çiftçi Sadık Efendinin oğlu.

Küçük yaşta bir kaza nedeniyle bir gözünü kaybeden Yaşar Kemal 5 yaşındayken babasının Hemite Camiinde namaz kılarken öldürülmesine tanık oldu. Burhanlı köyü ilkokulunda başladığı ilköğrenimini Kadirli Cumhuriyet İlkokulunda tamamladı.

 • Adanada ortaokula devam ederken 
 • bir yandan da çırçır fabrikasında işçilik yaptı. 
 • Ortaokulu son sınıfta terk ettikten sonra çeşitli işlerde çalıştı. 
 • Kuzucuoğlu Pamuk Üretme Çiftliğinde ırgat kâtipliği (1941), 
 • Adana Halkevi Ramazanoğlu kitaplığında memurluk (1942), 
 • Zirai Mücadelede ırgatbaşlığı, daha sonra Kadirlinin Bahçe köyünde öğretmen vekilliği (1941–42), 
 • pamuk tarlalarında, batozlarda ırgatlık, traktör sürücülüğü, 
 • çeltik tarlalarında kontrolörlük yaptı. 
 • Yirmiye yakın işte çalıştığı bu yıllarda en uzun işi beş yıl üst üste yaptığı çeltik tarlalarında kontrolörlük oldu.

Yazar küçük yaşlarda halk edebiyatına ilgi duydu; saz çalmaya, türkü söylemeye ve destanlar anlatmaya başladı. Yöredeki halk ozanlarıyla karşılıklı atışmalar yaptı. İlkokulda okurken şiir yazmaya başladı. Köy köy dolaşarak folklor ürünleri derledi.

 • Bu yıllarda şiirlerini 
 • Kemal Sadık Göğceli adı ile 
 • Türksözü (1939), 
 • Yeni Adana (1939) 
 • ve Vakit (1941) gazetelerinde 
 • ve VarlıkKovanÜlküMilletBeşpınar dergilerinde yayımladı.

Kırklı yıllarda Adanada çıkan Çığ dergisi çevresindeki yazar ve aydınlarla ilişki kurdu ve şiirleri o dergide de yayımlanmaya başladı. Abidin Dino ve ağabeyi Arif Dino ile kurduğu yakınlık onun düşünce ve edebiyat dünyasının gelişimini etkiledi.

Ramazanoğlu Kütüphanesinde çalıştığı dönemde eski Yunan klasiklerinden Çukurova tarihine kadar pek çok kitapla tanışma olanağı buldu.

Gözleme dayanan bu ilk öykülerinde konularını Çukurova ve Çukurova insanından aldı; bu yöre insanlarının ekonomik sıkıntılar ve güç doğa koşullarındaki savaşımını insan-doğa-çevre ilişkisi içerisinde ele aldı; giderek uzun öykülere yöneldi.

Türkiyede tarımdan sanayileşmeye geçiş evresi olarak nitelenebilecek 1950li yıllarda, Çukurovanın geniş biçimde makineleşmeye açılması ve verimli topraklar üzerindeki ağalar arası rant savaşımının kızışması, bunun yoksul Çukurova köylüsü üzerindeki sonuçları Yaşar Kemalin romanlarının ilk evresinin ana temasını oluşturmuştur denilebilir.

Ağa baskısı karşısında dağa çıkan eşkıya İnce Memedle yazar, bir destan kahramanını anlatırken aynı zamanda toplumsal yapıdaki aksaklıkların da eleştirisini yapar.

Roman, ağalara karşı Çukurovanın yoksul halkına arka çıkan İnce Memedin halkı için savaşımını konu alır. Roman kahramanının Toroslarda beş köyün bütün topraklarına sahip bir ağaya karşı direnişi ve çekişmeleri uzun bir serüveni kapsar.

Sonunda İnce Memed toprakları gerçek sahipleri olan köylülere dağıtır, ağayı öldürür, dağa çekilip kayıplara karışır ve bir efsane kişisi haline gelir.

Yazarın kendi deyimiyle mecbur adamın öyküsüdür İnce Memed. Yayımlandığı dönemde büyük yankı yaratmış olan İnce Memedde yazarın geleneksel masal, efsane tema ve motiflerinden yararlanarak çağdaş düzeyde romantik bir öykü kurduğu gözlenir.

Bir Çukurova destanıdır Yaşar Kemal…

Basından... 

Yazar: Editor